Vanliga frågor

Varför en ny förening? Medan det finns föreningar som arbetar för att förbättra villkoren för biodlingen, arbetar Föreningen för Naturlik Bihållning för att förbättra villkoren för honungsbiet, både ur en djuretisk synvinkel och för att främja biets hälsa och fortlevnad.

Varför honungsbiet? Honungsbiet är inte bara ett av de mest fascinerande och inspirerande djuren, det är också bland de viktigaste för vår matförsörjning.

Vad betyder naturlik? Naturlik beskriver något som efterliknar natur.

Varför naturlik istället för naturlig? Naturlig är ett absolut adjektiv. Något är antingen naturligt eller så är det inte det. Däremot är naturlik inte absolut. Hur naturlik en viss bihållning är kan bäst beskrivas med hjälp av ett procenttal, tex. min bihållning efterliknar till 80 % binas natur.

Varför naturlik bihållning? En etiskt försvarbar djurhållning ger djuren möjlighet att leva så mycket som möjligt i enlighet med deras natur.  Den senaste forskningen har dessutom visat att binas ursprungliga sätt att leva främjar deras hälsa och överlevnad.

Varför bihållning istället för biodling? Att odla bin innebär ingrepp i deras fortplantning med målet att anpassa dem till biodlarens metoder och önskemål. Tvärtemot strävar Föreningen för Naturlik Bihållning efter att anpassa metoderna till binas sätt att leva och respektera djuren som de är.

Efterliknar inte dagens biodling redan binas natur? Enligt forskaren Thomas Seeley bedrivs dagens biodling tvärt emot binas natur på över 20 olika sätt. Vi har sammanställt ett formulär med 25 frågor för att bedöma hur naturlikt ett skötselsystem är och uppskattar att dagens biodling i genomsnitt efterliknar binas natur med enbart 10-20 %. Detta gäller även ekologisk/KRAV biodling.

Kan konventionell biodling ställas om så att den mera efterliknar binas natur? Detta är enkelt och fullt möjligt genom att konsekvent använda sig av dagens kunskap för att förbättra binas villkor. Det handlar bl.a. om att sluta sprida smittor, att låta bisamhällena fortplanta sig och att erbjuda lämpliga bon.

Går det att få honung inom naturlik bihållning? Ja, det finns en rad olika möjligheter att få honung med minskat negativ påverkan på bina.

Innebär naturlik bihållning att varroakvalstret inte bekämpas? Nej, naturlik bihållning är inte generellt samma sak som bekämpningsfri bihållning.

Hur kan jag stödja föreningen? Du kan stödja föreningen genom att bli medlem, ge bort ett medlemskap eller engagera dig i föreningen.

Vem kan bli medlem? Alla är välkomna att bli medlemmar oavsett om du redan håller bin eller vilka metoder du använder.

Hur kan jag bli medlem? Genom att sätta in medlemsavgiften till föreningens bankgiro, se här.