Vad vi gör för honungsbiet

Föreningen:

  • förenar människor kring honungsbiets bästa,
  • skapar möjligheter för likasinnade att samarbeta,
  • sprider kunskap om att värna honungsbiet.

Föreningens medlemmar:

  • skapar gynnsamma förhållanden för honungsbiet,
  • lär ut sätt att värna honungsbiet genom böcker, kurser och föreläsningar,
  • utvecklar naturlika kupor och metoder.

Vad vi hoppas att kunna åstadkomma i framtiden:

  • utbildningsmaterial,
  • bygginstruktioner,
  • medlemstidning,
  • märkning för naturlik bihållning och honung,
  • studieresor,
  • konferenser,
  • påverka andra föreningar och ekologisk/KRAV märkning att förbättra villkoren för honungsbiet.