Vad du kan göra för honungsbiet

Stödja föreningens arbete genom att bli medlem.

Engagera dig i föreningen. Börja med att kontakta oss.

Om du redan sköter honungsbin kan du ställa om dina metoder till att mera efterlikna binas natur. Kolla här för att få en idé om hur naturlik dina metoder är nu.

Gå en kurs för att lära dig hur du kan värna honungsbiet.

Om du inte själv vill ta hand om bin kan du stödja någon som håller bina naturlikt. Kontakta oss så förmedlar vi.

Konsumera enbart honung från bin som lever naturlikt. Be honungsförsäljaren att svara på frågorna här så att du får en idé om hur naturlikt bina lever.

Bidra till en bivänlig värld genom att handla ekologiskt, minska ditt fotavtryck och rösta för ett parti som prioriterar miljön.