25 frågor om hur naturlik din bihållning är

Svara på följande 25 frågor för att veta hur naturlik din bihållning är:

1. Står bisamhällena bredvid varandra?
2. Förebygger du svärmningen?
3. Får svärmarna välja själva vart de ska bosätta sig?
4. Öppnar du binas bon regelbundet?
5. Använder du vaxmellanväggar eller plastramar?
6. Använder du ramar eller lutande väggar för att undvika att bina bygger fast sina kakor på väggarna?
7. Byter du drottningar?
8. Förflyttar du bisamhällena?
9. Skär du ut drönaryngel?
10. Bekämpar du sjukdomar eller parasiter?
11. Flyttar du bin, yngel eller vax från samhälle till samhälle?
12. Får drottningarna fripara sig i området de tillbringar sina liv i?
13. Har binas bon en volym mellan 20 och 60 liter året om (max två lådor med 10 ramar lågnormal)?
14. Har binas bon en konstant volym året om?
15. Har binas bon enbart få små ingångar utan ytterligare öppningar för ventilation?
16. Har binas bon en hög och smal form inuti året om?
17. Är binas bon välisolerade?
18. Har binas bon tjocka tunga väggar?
19. Är ytorna i binas bon grova och obehandlade?
20. Befinner sig binas bon några meter över marken?
21. Matar du bina?
22. Lever bina i ett område med större monokulturer eller där det används bekämpningsmedel?
23. Bedriver du någon form av avel själv eller indirekt genom inköp av avlade bin?
24. Använder du spärrgaller i binas bon eller vid ingången?
25. Använder du pollenfällor eller skördar du propolis med hjälp av propolisfällor?