quiz

Svara på följande 5 frågor för att få en idé om hur naturlik din bihållning är:

1. Står bisamhällena bredvid varandra?
2. Förebygger du svärmningen?
3. Övervintrar bisamhällena på enbart sin honung?
4. Öppnar du dina kupor regelbundet?
5. Efterliknar dina kupor det ihåliga trädet?