Naturlik?

En naturlik bihållning efterliknar binas natur. Den syftar på att återskapa förhållandena som honungsbiet genom evolution är anpassat för. Målet är att ge bina möjligheten att följa sina naturliga beteendevanor och rörelseförlopp, både ur en djuretisk synvinkel och för att främja deras hälsa och fortlevnad.

Övergången mellan en bihållning i enlighet med binas natur och en som går emot den är flytande. Hur naturlik den är kan bäst beskrivas med hjälp av ett procenttal, tex. min bihållning efterliknar till 80 % binas natur.

Här kan du testa hur naturlik din bihållning är. Välj mellan 5 frågor för att få en överblick eller 25 frågor för ett mer exakt svar.