Kurser

April: WeBinar: att förstå en superorganism med Hannes Bonhoff

Kurs i biodling med Åsa och Peter Vingesköld på Gotland (inställd pga. covid-19)

Skötselfri bihållning med Hannes Bonhoff i Tjörnarp (uppskjutet tills vidare pga. coronaviruset)

 

WeBinar: att förstå en superorganism (organisation och text: Hannes Bonhoff)

Vi som håller honungsbin tar hand om ett av de mest fascinerande djuren som samtidigt är bland de viktigaste i vår matförsörjning. För att kunna sköta bina på ett djurvänligt och långsiktigt hållbart sätt är det essentiellt att vi förstår dem. Ett bisamhälle är en individ, en s.k. superorganism. Men vad innebär det i praktiken och hur säkerställer vi binas överlevnad? Läraren i denna kurs är ingen mindre än den mest erfarna och framgångsrika biodlaren någonsin – den som lyckats att hålla bina vid liv i flera tiotals miljoner år: honungsbiet själv.

Baserande på vetenskaplig fakta får du i denna online-seminar svar på bl.a. följande frågor:
Varför är ett bisamhälle en superorganism och vad innebär det?
Hur har bina lyckats att överleva i miljontals år trots kvalster och yngelröta?
Hur gammal blir ett bisamhälle?
När lever ett bisamhälle i fångenskap?
Är ett bisamhälle ett socialt djur?
Producerar ett bisamhälle en överskott av honung?
Vad är bivänligt och vad är långsiktigt hållbart?
Hur fungerar binas ursprungliga boplats?

Webinariet riktar sig till både dem med och utan erfarenhet om bin eller biologi. Vi träffas på två kvällar mellan kl. 19-21 via webbmötesverktyget Zoom. Efter betalning av kursavgiften får du en länk till mötet. Genom att klicka på länken installerar du Zoom och kan sedan delta i mötet med ljud och bild. Zoom fungerar på datorer, plattor och smartphones. Innan kursen går vi igenom funktionerna i Zoom så att alla vet hur det fungerar och kan delta i diskussionerna. Läs mer på www.zoom.us.

Datum:
– 15. & 16. april 2020 (fullbokat)
– 21. & 22. april 2020 (fullbokat)
– 29. & 30. april 2020 (fortfarande platser lediga)
Tid: 18:45 till ca. 21
Antal platser: 12
Pris: 250 kr inkl. moms
Anmälan sker till hannes.bonhoff@gmail.com
Ange namn och adress för fakturering och mobilnummer om du vill betala med swish.
Hör gärna av dig om du har förslag för andra tider.

 

Kurs i biodling (organisation och text: Åsa och Peter Vingesköld)

Bisamhället är en organism som har varit framgångsrik på jorden i över 50 miljoner år. Först nu, när människan håller på att domesticerar dem går det illa.
Världen över dör årligen 40% av de bisamhällen som är i biodlarnas vård! Av det få vildlevande samhällen som finns kvar dör årligen bara ca 15%.
Med detta som utgångspunkt utforskar vi bisamhällets natur och behov och hur vi kan tillfredsställa dessa.
-Kupan, hur ska den se ut och hur ska den placeras? -Bokskorpionen, sambo med bina och hjälpare.
-Hur tar vi hänsyn till solitärbin och humlor? -Ska bina verkligen äta socker?
-Hur mycket/ofta ska vi ingripa?
-Vad gör vi mot varroan?
-Hur närmar vi oss bina, går det att kommunicera med ett samhälle? Föredrag/samtal varvas med praktiska övningar med bina. (Vi har skyddskläder till dig)

Datum: 14–17 juni 2020 (inställd pga. covid-19)
Tid: kl 9 – kl 15
Plats: Othem Norrbys 571 på norra Gotland
Kursavgift: 3.500kr inkl. lunch och fika.

Anmälningsavgift 500 kr vid anmälan, 3.000 kr senast 2. juni till: Swish 0706 28 42 93 Åsa, eller Swedbank 8331-1,38 35 550-9 Peter

Boendet ordna ni själv, det finns många vandrarhem och stugor att hyra i trakten. Ni kan även tälta eller bo i husbil på vår stora tomt för 100 kr natten / tält. Enkelt utekök, utedusch och dito dass finns. Boka boende och färja tidigt!

Vi och vår biodling är mitt inne i stora förändringar. Under många år har vi som -Biodlarna Schneider- haft honungsproduktion som mål. Åsa har länge känt att det var fel, nu har jag, Peter kommit ikapp. Vi har lagt ner företaget -Biodlarna Schneider- . Vår nya väg håller på att formas, vi kommer att lita mer på vårt inre än på auktoriteter men också ta till oss kunskap från de forskare som vi har förtroende för. Tomas D Seeley och Torben Schiffer är två exempel.
Allt detta kommer att märkas på kursen, det blir snarare frågeställningar omkring binas behov, människans roll och kompromisser däremellan, än färdiga recept.
Varför vill du hålla bin?
Vill bina något med oss?
Anmälan till:
peterbiodlare@gmail.com
0709 58 13 99
Välkomna! Peter och Åsa

 

Skötselfri bihållning (organisation: Hannes Bonhoff och Marcus Nilsson; text: Hannes Bonhoff)

Egentligen är pollinering en ekosystemtjänst, alltså en tjänst som naturen utför av sig själv och som därmed är gratis för oss människor. Men honungsbina har tagits ut ur naturen och in i bigårdar där de sköts med hög arbetsinsats. Deras pollinering är inte längre gratis.

Den vetenskapsbaserade kursen handlar om att konsekvent prioritera honungsbinas hälsa över en kortsiktigt ökad honungsskörd. Genom att främja binas genialiska överlevnadsstrategier kräver deras pollinering i stort sett inte längre någon skötsel trots att det är möjligt att få vax och honung till husbehov.

Kursen är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen behandlar vi: Vad är en honungsbi-superorganism? Hur ser dess livscykel ut? Hur gynnar vi honungsbiets hälsa och överlevnad? Vad säger lagstiftningen? I den praktiska delen bygger vi en stockkupa som exempel på hur ett bivänligt bo kan se ut.

Kursen kräver inga förkunskaper och riktar sig till både dem med och utan erfarenhet inom bihållning som vill lära sig att förse bi-superorganismen med så gynnsamma förhållanden som möjligt. Varmt välkomna!

Lärare: Hannes Bonhoff
Datum: uppskjutet tills vidare pga. coronaviruset
Tid: 10:00 till ca. 18
Plats: Tjörnarps Församlingshem, Höörs kommun
Antal platser: 12
Pris: 1200 kr (inkl. lunch och fika)
Att ta med: arbetskläder och hörselskydd
Anmälan sker till: hannes.bonhoff@gmail.com