Hannes (ordförande)

Hannes Bonhoff på Lantbruksnytt TV

Jag upptäckte mitt intresse för honungsbin när jag ärvde min fars bigård för några år sedan. Med en bakgrund som forskare vände jag mig till vetenskapliga fakta för att förstå honungsbinas superorganism. Det blev snabbt tydligt att allt som görs inom konventionell biodling syftar först och främst till en maximerad honungsskörd per kupa eller är en konsekvens av den prioriteringen. Mitt mål däremot, är att ge bina så gynnsamma förhållanden som möjligt, så att de kan bli friska och självständiga. För att uppnå detta mål behövde jag ändra på hela min biodling från grunden. Baserat på aktuell forskning utvecklar jag nu olika bikupor och skötselmetoder, håller föreläsningar och kurser samt driver en blogg och Facebookgrupp om honungsbin.

Du kan läsa mera om mitt arbete för bina i Tidningen Hemslöjd och VAMÉ.

Kontakt: hannes.bonhoff@gmail.com